„Аз“, „мен“ и „любов“ са най-често използваните думи в музиката