„Големите БГ рок гласове“ на Фондацията идват и в София