Филмов композитор създава „Войната на инструментите“