Warner придоби правата върху целия каталог на Дейвид Бауи

За меломани: пускат пощенска марка с лика на Дейвид Бауи