Кой спечели „Аристотел и Данте откриват тайните на Вселената“ от Бенджамин Алире Саенц?

Спечели „Аристотел и Данте откриват тайните на Вселената“ от Бенджамин Алире Саенц

Кой спечели кинонагради с анимацията „Миньоните 2“?

Присъедини се към бандата на „Миньоните 2“, играй и спечели

Кой спечели романа „Трябва да те предам“ от Рута Сепетис?

Спечели романа „Трябва да те предам“ от Рута Сепетис

Кой спечели романа „Качестволандия“ от Марк-Уве Клинг?

Спечели романа „Качестволандия“ от Марк-Уве Клинг