Кой спечели сборника на Алберт Бенбасат „Изгубени вещи“?

Спечели сборника на Алберт Бенбасат „Изгубени вещи“

Кой спечели романа „Въображаема реалност“ на Станислава Айви?

Спечели романа „Въображаема реалност“ на Станислава Айви

Спечели книгата „Лисица“ на Мъци

Кой спечели мемоара на Еди де Винд „Последна спирка Аушвиц“?

Спечели мемоара на Еди де Винд „Последна спирка Аушвиц“

Кой спечели „Приказка за Долната земя“ от Ирена Първанова?

Спечели книгата „Приказка за Долната земя“ от Ирена Първанова