Спечели сборника „101 отбивки: Презареждане“ от Иван Михалев