Спечели романа „Седемнайсет“ от Джон Браунлоу

Спечели романа „Утешението на ангела“ от Фредерик Льоноар

Спечели сборника „Епохата на кожата“ от Дубравка Угрешич

Спечели „Аристотел и Данте откриват тайните на Вселената“ от Бенджамин Алире Саенц