Спечели „Приказки от Братя Грим“

Спечели книгата „Да кажеш почти същото“ от Умберто Еко

Спечели романа „Опашката“ от Захари Карабашлиев

Спечели романа „Загадката на имението „Клумбър““ от А. К. Дойл