Минели представи нова версия на глобалния хит „Rampampam“