„Вековна рапсодия“ или когато класиката прегърне прогресив рока