БНР се ползва с четири пъти по-добри условия в договорите си с "Музикаутор". Това заявяват в позиция от дружеството относно авторските възнаграждения, дължими от БНР.

Те припомнят, че от 1 януари 2017 г. БНР няма право да излъчва музика от репертоара, управляван от сдружението на композитори, автори и издатели „Музикаутор“, а именно над 14 000 000 музикални произведения от цял свят. Причината за това е, че двете страни не постигнаха споразумение за размера на авторските възнаграждения, дължими от БНР.

През последните пет години БНР заплаща 1 процент от държавната си субсидия и 4,55 процента върху приходите си от реклама. Държавната субсидия се отпуска за генериране на разнообразно съдържание и разпространението му в изпълнение на обществената функция на медията. Музиката, правата за която се управляват от Музикаутор, надвишава 50 процента от програмното време/съдържанието в ефира на БНР, посочват от „Музикаутор“.


Те подчертават, че в държавите от Европейския съюз няма друго национално радио, което да заплаща толкова нисък процент от субсидията си (Румъния – 3,25 на сто, Естония – 4,5 процента, Италия – 5 на сто, Гърция – 2,2 процента, Испания – 3,6 на сто, Дания – 3,5 процента и т.н.).

В същия този период с представителната организация в радио сектора – Асоциацията на българските радио- и телевизионни оператори /АБРО/, бе договорено приложимата тарифа към частните радиа да се развие стъпаловидно нагоре, като се постигнаха справедливи нива, около средните за Европа. Така се получи сериозен дисбаланс между възнагражденията, които авторите получават от частните радиостанции и от националното радио, като БНР се ползва с четири пъти по-добри условия в договорите си с „Музикаутор“. Подобна практика не съществува никъде в Европа, като се върви към еднакво третиране на обществените и частните медии, отбелязват от „Музикаутор“.

В изпълнение на Решение от 27 юли 2013 г. на Административен съд – София-град, тарифата за БНР бе договорена с представителната организация АБРО и внесена по надлежния ред в Министерство на културата за утвърждаване, добавят от дружеството.

Те посочват още, че са предложили балансиран модел за постепенно покачване на авторските възнаграждения за период от 3-4 години, докато се достигнат нивата, приложими за частните радиа, а именно 4,4 на сто от приходите.
„Музикаутор“ е изпратило две покани до БНР – една в началото и една в края на юни 2016 г., с което е осигурило необходимото технологично време за преговори. Състояха се три срещи, но до ноември 2016 г. „Музикаутор“ не получи реално никаква обратна връзка, посочват в позицията си от дружеството и допълват, че на 27 декември 2016 г. БНР е изпратило едва първото си финансово предложение, твърде далеч от параметрите, обсъждани на предходните срещи.

От дружеството отбелязват, че „Музикаутор“ е законово установена организация за колективно управление на права и като такава тя събира от ползвателите на музика възнаграждения и ги разпределя към авторите от цял свят, без да генерира печалба.
Коментари

Свързани:

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.