Тото Кутуньо и Ал Бано със заявка за влизане в политиката