Placebo подариха песен на българския филм „Доза Щастие“