Кой спечели книгата „Да кажеш почти същото“ от Умберто Еко?

Кой спечели романа „Опашката“ от Захари Карабашлиев?

Кой спечели романа „Загадката на имението „Клумбър““ от А. К. Дойл?