НДК посреща пълния състав на Кралски Оркестър – Амстердам