Кой спечели романа „Утешението на ангела“ от Фредерик Льоноар?

Спечели романа „Утешението на ангела“ от Фредерик Льоноар

Кой спечели сборника „Епохата на кожата“ от Дубравка Угрешич?

Спечели сборника „Епохата на кожата“ от Дубравка Угрешич

Кой спечели романа „Качестволандия“ от Марк-Уве Клинг?

Спечели романа „Качестволандия“ от Марк-Уве Клинг