Спечели „Приказки от Братя Грим“

Кой спечели книгата „Да кажеш почти същото“ от Умберто Еко?

Спечели книгата „Да кажеш почти същото“ от Умберто Еко

Кой спечели романа-класика „Ян Бибиян“ от Елин Пелин?

Спечели романа-класика „Ян Бибиян“ от Елин Пелин