Спечели сборника на Ламия Бегагич „Годишнина от завършването“

Кой спечели романа на Исабел Алиенде „Цвят продълговат в морето“?

Спечели романа на Исабел Алиенде „Цвят продълговат в морето“

Кой спечели „Форсиране на романа река“ на Дубравка Угрешич?

Спечели „Форсиране на романа река“ на Дубравка Угрешич

Кой спечели романа „Заличено момче“ на Гарард Конли?

Спечели романа „Заличено момче“ на Гарард Конли