Спечели „Приказки от Братя Грим“

Кой спечели книгата „Да кажеш почти същото“ от Умберто Еко?

Спечели книгата „Да кажеш почти същото“ от Умберто Еко

Кой спечели романа „Опашката“ от Захари Карабашлиев?

Спечели романа „Опашката“ от Захари Карабашлиев

Кой спечели романа „Загадката на имението „Клумбър““ от А. К. Дойл?