Билетите за виртуозния пианист Иво Погорелич са изчерпани