Кой спечели романа „Трябва да те предам“ от Рута Сепетис?

Спечели романа „Трябва да те предам“ от Рута Сепетис

Кой спечели романа „Качестволандия“ от Марк-Уве Клинг?

Спечели романа „Качестволандия“ от Марк-Уве Клинг