Кой спечели романа „Опашката“ от Захари Карабашлиев?

Спечели романа „Опашката“ от Захари Карабашлиев

Кой спечели романа „Загадката на имението „Клумбър““ от А. К. Дойл?

Спечели романа „Загадката на имението „Клумбър““ от А. К. Дойл