Кой спечели сборника „101 отбивки: Презареждане“ от Иван Михалев?

Спечели сборника „101 отбивки: Презареждане“ от Иван Михалев