Цена Коев от Vivaldi Metal Project дебютира със „Something Inside“