Емблемата на уърлд музиката Азам Али за първи път у нас