Евтини самолетни билети

На 19.03.2018 г. беше изпратена нотариална покана от EventsJar до "Тикет Про България" ЕООД, представлявано от управителя Пламен Георгиев Марков, за доброволно уреждане на отношенията по повод изплащане на сумите относно отменения концерт на Smokie в Бургас.

С горепосочената Нотариална покана, „Тикет Про България“ ЕООД, представлявано от управителя Пламен Георгиев Марков, бе поканено на 02.04.2018 г. да се яви в кантората на Нотариус за подписване на споразумение относно изплащане от „Тикет Про България“ ЕООД на дължимите суми, с цел финализиране на отношенията и посочване на срок за изплащане на сумите.

На посочената в Нотариалната покана дата, не се яви представител на „Тикет Про България“ ЕООД, за което бе съставен Констативен протокол от 02.04.2018 г.


С оглед горното и нежеланието на „Тикет Про България“ ЕООД за уреждане на взаимоотношенията доброволно и в дух на добра воля, за EventsJar предстои единствено възможността да търси правата си по съдебен ред, вкл. и чрез сезиране на прокуратурата на Република България.

Поради горното, следва да имате предвид, че EventsJar, като организатори на концерта, правно и юридически не носят отговорност за връщането на парите за тези билети.

Те нямат преки правни и финансови отношения с хората, закупили билети за концертите. Хората, закупили билети, притежават доказателствен материал под формата на касова бележка, на която пише името на фирмата разпространител, а именно „Тикет Про България“ ЕООД. С тази бележка всеки, закупил билет, има правото да си върне парите от Тикетпро.

Отговорността за продажбата на билети и връщането на парите от тях е изцяло и единствено на „Тикет Про България“ ЕООД. Те са прекият разпространител на билетите и парите от продадените билети отиват първо при тях.

След като Пламен Марков не пожела да изплати дължимите суми към EventsJar, т.е. парите от билетите са все още в сметките на „Тикет Про България“ ЕООД, то те поемат изцяло отговорността да върнат тези пари на хората, закупили билети за концерта на Smokie в Бургас.

Единственото желание на организаторите от EventsJar е да съдействат за това на всички хора и затова се опитаха до този момент чрез опити за споразумяване с „Тикет Про България“ ЕООД да изплатят тези пари на хората, но поради нежелание от страна на „Тикет Про България“ ЕООД, се налага EventsJar да заведат дело срещу длъжника.

От страна на организаторите бе проявен огромен толеранс, като те организираха безплатен транспорт от Бургас до Варна, както и огромен сектор с ВИП места пред сцената за концерта на Smokie във Варна, за да могат всички от Бургас да го гледат.

Некоректното отношение от страна на „Тикет Про България“ ЕООД, както и оронването на престижа на фирмата организатор, ще бъде обект на обсъждане оттук нататък в съда. Официалните и оторизирани органи на реда ще решат този казус.

Всеки, който иска да получи парите си за закупените билети за концерта в Бургас, може да се обърне към „Тикет Про България“ ЕООД , тъй като до постановяване на решението от съда и съответно връщането на сумите от „Тикет Про България“ ЕООД на организаторите, организаторите не носят отговорност за връщането на сумите на хората, закупили билетите.Коментари

Свързани:

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.